Dorpsgolf Barneveld is ontstaan uit een samenwerkingsverband van Rotary Barneveld en Golfclub Edda Huzid. In 2012 staken zij de hoofden bij elkaar om een nieuw evenement op de kaart te zetten. Een sportief evenement, met golf in de hoofdrol, dat vooral ook gezellig en ontspannend moest zijn. Met dank overigens aan Erik Kroon van SOS-events die ons dit idee aan de hand heeft gedaan. Binnen een half jaar stond de eerste editie er en meteen was het een gigantisch succes. Vanaf 2016 heeft Golfclub Edda Huzid de samenwerking beëindigd.

Wat is Dorpsgolf? Dat is een speciale golfbaan die voert door ons Schaffelaarse Bos en het dorp Barneveld. Daar waar geen gras ligt, maken we een ‘dagveldje’ van kunstgras. We begonnen de eerste editie met 18 holes, maar al in het tweede jaar zijn we uitgebreid naar 27 holes, voor ons ook het maximum.

Het parcours wordt afgelegd door flight van 4 personen. Inmiddels doen er jaarlijks 34 flights mee, die allen het gehele parcours aflopen. De flight met het minste aantal slagen wordt aan het einde van de dag, tijdens de afterparty, bekend gemaakt en mag een jaar lang met de felbegeerde wisselbeker pronken.

Het bijzondere aan deze golfbaan is dat hij uitdaging biedt aan de geoefende golfer, maar evenzo aan de amateur en zelfs mensen die niets van golfen weten doen mee. En kunnen winnen! De holes, allemaal gesponsord, bieden allerlei soorten uitdagingen, juist door het onverwachte karakter van het terrein. Bekijk de foto’s voor een impressie.

Alle flights kunnen aan het eind van de dag hun stem uitbrengen voor de meest originele hole. De sponsor die de meest originele hole van de dag heeft weten neer te zetten, ontvangt eveneens voor een jaar een wisselbokaal.

We hebben Dorpsgolf opgezet als fundraising-activiteit voor de Toon Hermans Salon Barneveld. Dat is een inloophuis voor mensen met kanker en al hun naasten. Elk jaar halen we een mooi bedrag op waarmee de Toon Hermans Salon een warme omgeving kan zijn voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben bij het verwerken van alles wat met kanker te maken heeft. Kanker heb je niet alleen, dat heeft je omgeving met je. En dan is het heerlijk als je een plek hebt waar je terecht kunt, en mensen je woordeloos begrijpen.

Voor meer informatie, kijk op Toon Hermans Salon Barneveld

De eerste 5 jaar is de opbrengst van het evenement volledig ten gunste gekomen van de Toon Hermans Salon Barneveld.

Vanaf de 2017 editie van Dorpsgolf Barneveld willen we de opbrengst van het evenement breder besteden.
In 2017 zal 50% van de opbrengst bestemd zijn voor de Toon Hermans Salon Barneveld, de resterende 50% wordt verdeeld over een aantal geselecteerde goede doelen. Hoe het bedrag wordt verdeeld zal door de deelnemers en de sponsoren van Dorpsgolf Barneveld worden bepaald.

Elke deelnemer en sponsor heeft een stem in de bepaling van de verdeling van de opbrengst over de geselecteerde goede doelen.
Elke deelnemende flight en (hole) sponsor krijgt in de aanloop naar het evenement de mogelijkheid om aan te geven hoe hij of zij de beschikbare opbrengst wil verdelen door per geselecteerd doel de gewenste verdeling van de opbrengst aan te geven.

Tijdens de prijsuitreiking aan het eind van het evenement zal de definitieve verdeling bekend gemaakt worden.