Dorpsgolf Barneveld houdt dit jaar haar zesde editie.

Het evenement is opgezet als fondsenwerving evenement voor de Toon Hermans Salon Barneveld, een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten. De eerste 5 jaar is de opbrengst van het evenement volledig ten gunste gekomen van de Toon Hermans Salon Barneveld.

Vanaf de 2017 editie van Dorpsgolf Barneveld willen we de opbrengst van het evenement breder besteden. In 2017 zal 50% van de opbrengst bestemd zijn voor de Toon Hermans Salon Barneveld, De resterende 50% wordt verdeeld over een aantal geselecteerde goede doelen. Hoe het bedrag wordt verdeeld zal door de deelnemers en de sponsoren van Dorpsgolf Barneveld worden bepaald.

De geselecteerde goede doelen voor de 2017 editie van Dorpsgolf Barneveld zijn:

Elke deelnemer en sponsor heeft een stem in de bepaling van de verdeling van de opbrengst over de geselecteerde goede doelen.

Elke deelnemende flight en (hole) sponsor krijgt in de aanloop van het evenement de mogelijkheid om aan te geven hoe hij of zij de beschikbare opbrengst wil verdelen, door aan te geven welk percentage naar welk geselecteerde goede doel.