Dorpsgolf Barneveld is opgezet als fondsenwerving evenement voor de Toon Hermans Salon Barneveld, een inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten. De eerste 5 jaar is de opbrengst van het evenement volledig ten gunste gekomen van de Toon Hermans Salon Barneveld.
Dit jaar wordt de zevende editie van het succesvolle evenement gehouden.

Vanaf de 2017 editie van Dorpsgolf Barneveld wordt de opbrengst van het evenement breder besteedt. In 2017 en 2018 zal 50% van de opbrengst bestemd zijn voor de Toon Hermans Salon Barneveld, De resterende 50% wordt verdeeld over een aantal geselecteerde goede doelen. Hoe het bedrag wordt verdeeld zal door de deelnemers en de sponsoren van Dorpsgolf Barneveld worden bepaald.

De geselecteerde goede doelen voor de 2018 editie van Dorpsgolf Barneveld zijn:

De helft van de opbrengst is bestemd voor:

De andere helft wordt door de deelnemers en sponsors verdeeld over:

Elke deelnemer en sponsor heeft een stem in de bepaling van de verdeling van de opbrengst over de geselecteerde goede doelen.
Elke deelnemende flight en (hole) sponsor krijgt in de aanloop naar het evenement de mogelijkheid om aan te geven hoe hij of zij de beschikbare opbrengst wil verdelen door per geselecteerd doel de gewenste verdeling van de opbrengst aan te geven.

Tijdens de prijsuitreiking aan het eind van het evenement zal de definitieve verdeling bekend gemaakt worden.